Banner Brzy svoji
 

Citát osobnosti

It’s good to cry out all our tears because only then we will be able to smile again.- Paulo Coelho -      |

Autor / dílo: Paulo Coelho
Kategorie: Pláč, Smích
Původ citátu: Citáty osobností