Banner Brzy svoji
 

Přísloví a rčení

Proti mocným nikdo není dostatečně vyzbrojen.
(CONTRA POTENTES NEMO EST MUNITUS SATIS)- Latinské přísloví -      |

Autor / dílo: Latinské přísloví
Kategorie: Boje a války, Síla
Původ citátu: Přísloví a rčení