Banner Brzy svoji
 

Přísloví a rčení

Latinské přísloví

Kdo bude hlídat samotné hlídače?
(QUIS CUSTODIET IPSOS CUSTODES?)      |

Proti mocným nikdo není dostatečně vyzbrojen.
(CONTRA POTENTES NEMO EST MUNITUS SATIS)      |

Bratr mající oporu v bratru je jako opevněné město.      |

Vzdávat se něčeho může ten, kdo má na věc vlastnické právo.      |

Šťastný, kdo dokázal proniknout do podstaty věcí.
(FELIX QUI POTUIT RERUM COGNOSCERE CAUSAS)      |

Cokoli dá ti osud, to snášej, a zvítězíš nad ním.
(QUIDQUID ERIT, SUPERANDA OMNIS FORTUNA FERENDO EST)      |

Jedni slouží slávě a druzí penězům.
(ALII GLORIAE SERVIUNT, ALII PECUNIAE)      |

Odpočinutí věčné dej jim, Pane.
(REQUIEM AETERNAM DUNA EIS, DOMINE)      |

Důvěřuj, avšak hleď komu důvěřuješ.
(FIDE, SED CUI, VIDE)      |