Banner Brzy svoji
 

Citát z filmu

- Dobře, jak velký je vesmír?
- Nekonečný.
- Jak to víš?
- Vím to, neboť všechny údaje naznačují to samé.
- Ale ještě to nebylo dokázáno.
- Ne.
- Neviděls to.
- Ne.
- Jak si můžeš být tak jistý?
- Nejsem. Jen tomu věřím.
- Myslím, že stejné je to s láskou.- z filmu Čistá duše / A Beautiful Mind -      |

Autor / dílo: Čistá duše / A Beautiful Mind
Kategorie: K zamyšlení, Láska
Původ citátu: Citáty z filmů