Banner Brzy svoji
 

Citát z knihy

Lidé, kteří se považují za moudré, jsou nerozhodní ve chvíli, kdy mají poručit, a jsou vzpurní ve chvíli, kdy mají sloužit. Domnívají se, že dávat rozkazy je hanba, a přijímat rozkazy zneuctění.- z knihy Poutník - Mágův deník -      |

Autor / dílo: Poutník - Mágův deník
Kategorie: K zamyšlení, Lidé, Moudro
Původ citátu: Citáty z knih