Banner Brzy svoji
 

Citát z filmu

Řeč přátelství je řečí mocnější než slova.- z filmu Svět podle Prota / K-PAX -      |

Autor / dílo: Svět podle Prota / K-PAX
Kategorie: Přátelé
Původ citátu: Citáty z filmů