Banner Brzy svoji
 

Citát osobnosti

Život je příliš důležitý na to, aby se bral vážně.- Gilbert Keith Chesterton -      |

Autor / dílo: Gilbert Keith Chesterton
Kategorie: Postoj k životu, Život
Původ citátu: Citáty osobností