Banner Brzy svoji
 

Citát osobnosti

foreach ($arr as $key[fce($obj->x)] => $val[$y])- David Grudl -      |

Autor / dílo: David Grudl
Kategorie: Programování
Původ citátu: Citáty osobností