Banner Brzy svoji
 

Přísloví a rčení

Ruské přísloví

Když jeden hlupák hodí do moře kámen, ani sto moudrých ho nevytáhne.      |