Banner Brzy svoji
 

Přísloví a rčení

Italské přísloví

Pořád pracovat - to nemůže trvat dlouho!      |