Banner Brzy svoji
 

Přísloví a rčení

Americké přísloví

Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo.      |