Banner Brzy svoji
 

Citáty k zamyšlení

Když se fandí bez víry, tak může tým prohrát, třebaže už vyhrává.- z knihy Poutník - Mágův deník -      |

Konverzace je dobrá věc, když se chceme ujistit, že to, co říkáme, je správné.- z knihy Poutník - Mágův deník -      |

Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost: kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost.- Eric Arthur Blair / George Orwell -      |

Nestává se vždy, že člověku pomůže pes.- z knihy Poutník - Mágův deník -      |

Nejhorší ze všech možností, jimiž se člověk snaží trápit sám sebe, je jeho přístup k lásce. Věčně trpíme kvůli někomu, kdo nás nemiluje, kdo nás opustil, kdo nás nechce opustit. Když jsme svobodní, tak je to proto, že nás nikdo nemá rád, když jsme ženatí a vdaní, tak si zase z manželství uděláme otroctví. Je to hrůza.- z knihy Poutník - Mágův deník -      |

Tak je to vždycky. Dokážeme k sobě být velkorysí jen v těch několika málo chvílích, kdy potřebujeme přísnost. - z knihy Poutník - Mágův deník -      |

Loď je nejbezpečnější v přístavu; kvůli tomu se však lodě nestaví. - z knihy Poutník - Mágův deník -      |

Člověk nemusí vystoupit na horu, aby zjistil, jak je vysoká.- z knihy Poutník - Mágův deník -      |

Nevidíme, co je možné, protože fantazírujeme o nedosažitelném.- Lucius Annaeus Seneca -      |

Kdo bude hlídat samotné hlídače?
(QUIS CUSTODIET IPSOS CUSTODES?)- Latinské přísloví -      |