Banner Brzy svoji
 

Citáty z básně

Máj

Máj je lyrickoepická skladba Karla Hynka Máchy vydaná roku 1836. Bývá považována za vrcholné dílo českého literárního romantismu. Mácha v této skladbě zcela vybočil z obrozeneckého programu 1. poloviny 19. století a pojal ji jako osobní zpověď rozervaného romantického člověka plného nejistot a otázek po smyslu života.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Máj_(Karel_Hynek_Mácha)

... toť, co se Nic nazývá.      |