Banner Brzy svoji
 

Citáty osobnosti

John Locke

John Locke (29. srpen 1632 Wrington, Somerset – 28. říjen 1704 Essex) byl anglický filosof. Proslul zejména svou empiristickou teorií poznání a svou politickou filosofií, v níž hájil přirozenou svobodu a rovnost lidí. Hluboce ovlivnil britské osvícenství a pozdější liberální myšlení.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Locke

Nic není v rozumu, co by předtím nebylo ve smyslech.      |