Banner Brzy svoji
 

Citáty osobnosti

Jean-Jacques Rousseau

Jean Jacques Rousseau [žán žak rusó] (28. června 1712, Ženeva – 2. července 1778, Ermenonville, Francie) byl francouzský filozof a preromantický spisovatel švýcarského původu. Jeho dílo ovlivnilo Velkou francouzskou revoluci i následující vývoj kolektivistických teorií. Podstatou jeho učení bylo, že lidé se rodí dobří a kazí se teprve vinou společnosti. Volal po návratu k přírodě a k lidské přirozenosti, kterou spatřoval v absenci novodobých dějin, jež člověka uvrhly do okovů konvencí a nesmyslných řádů.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau

Je třeba být si trochu podobní, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.      |